News

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Koszty pomocy prawnej poniesione przez poszkodowanego... | 15.03.2012

W dniu 13.03.2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC (sygn. akt III CZP 75/11). Zgodnie z treścią uchwały uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).