News

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Zakład ubezpieczeń powinien ustalić wysokość odszkodowania... | 15.11.2012

Zakład ubezpieczeń powinien ustalić wysokość odszkodowania z uwzględnieniem cen części nowych, skoro chodzi o przywrócenie do stanu poprzedniego pojazdu jako całości, to nie ma co do zasady znaczenia, że w miejsce części starych wmontowano części nowe. W szczególności nie ma żadnych podstaw prawnych, aby zawsze odrębnie oceniać wartość części i jeżeli części stare były już w chwili wypadku częściowo zużyte, z tego powodu obniżać należne odszkodowanie za przywrócenie do stanu poprzedniego całego pojazdu.

Powyższe stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 20.06.2012 r. (III CZP 85/11).