News

Zmiana prawa | 09.03.2012

Z dniem 03.05.2012 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące postępowanie cywilne. Strony i uczestnicy postępowania będą musieli przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki. Chodzi o to, by postępowanie mogło być prowadzone sprawnie i szybko.

Nowelizacja dotyczy nie tylko samych przepisów proceduralnych, wedłuch których mają być od 03.05.2012 r. prowadzone postępowania w sprawach gospodarczych, ale również modyfikuje samo pojęcie sprawy gospodarczej, co jest istotne ze względu na kognicję sądu gospodarczego. Pomimo zlikwidowania postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, zakres spraw rozpatrywanych przez te sądy zostaje poszerzony.

Pojęcie sprawy gospodarczej po zmianach ma charakter wyłącznie porządkujący i organizacyjny, gdyż nie ma już wpływu na to, jakie przepisy postępowania nalezy stosować.