Prawo konsumenckie

Zgodnie z art. 22[1] kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej, rozpoznanie w niej konsumenta jest zadaniem prostym. Sprawa komplikuje się, gdy osoba fizyczna, o której przymiot konsumencki chodzi, prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. W myśl art. 22[1] kodeksu cywilnego, za konsumenta można ją uważać tylko wtedy, gdy dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.