Usługi

Zasady świadczonych usług

Celem  świadczonej przez nas pomocy prawnej jest ochrona prawna interesów osób lub podmiotów, na których rzecz jest ona wykonywana.

Kancelaria służy klientom swoim czasem - w zależności od potrzeb - w uzgodnionym z klientem miejscu i w ustalonych indywidualnie godzinach. Pomoc prawna może być świadczona w sposób najbardziej dogodny dla naszego klienta, w szczególności w siedzibie klienta, w innym miejscu wybranym przez klienta, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Wynagrodzenie, jakie Kancelaria pobiera za świadczone usługi, uzależnione jest od rodzaju zleconej czynności, stopnia skomplikowania sprawy i miejsca wykonywania usługi. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane jest gotówką lub w formie przelewu bankowego.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą Kancelarii, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Istnieje również możliwość skorzystania z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.