Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria oferuje doradztwo prawne jak również reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria podejmuje czynności w ramach postępowania egzekucyjnego przy ścisłej współpracy z komornikami stale nadzorując prowadzoną egzekucję.

W ramach pomocy prawnej z zakresu postępowania egzekucyjnego można przykładowo wymienić takie usługi jak:

  • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
  • prowadzenie postępowań klauzulowych (nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, rozszerzanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika, wspólnika spółki, itp.)
  • prowadzenie postępowań w zakresie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego i stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
  • wszczynanie i monitorowanie egzekucji
  • zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie pism procesowych, egzekucyjnych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, skarg na czynności komorników)
  • podejmowanie innych czynności w postępowaniu egzekucyjnym
  • wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych