Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W ramach pomocy prawnej z tej dziedziny można przykładowo wymienić takie usługi jak:

 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i konspektów
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i innych dokumentów prawnych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa umów (wykonanie i unieważnienie umów, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, itp.)
 • konsolidacja długów, restrukturyzacja kredytu, itp.
 • reprezentacja przed instytucjami finansowymi bądź innymi podmiotami i osobami prywatnymi
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, skarg)
 • dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • prowadzenie postępowań w zakresie europejskiego nakazu zapłaty oraz innych dotyczących europejskich regulacji
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
 • mediacja i zawieranie ugód