Prawo konsumenckie

Kancelaria pomaga konsumentom w zakresie ochrony ich praw. W ramach pomocy prawnej z tej dziedziny prawa można przykładowo wymienić takie usługi jak:

 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i konspektów
 • redagowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych zawieranych przez konsumentów
 • sporządzanie reklamacji oraz innych pism na etapie przedsądowym
 • dochodzenie roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów zawieranych przez konsumentów
 • reprezentacja na etapie przedsądowym przed wszelkimi organami administracji publicznej, urzędami, instytucjami finansowymi, bankami oraz innymi podmiotami i osobami prywatnymi
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, skarg)
 • dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • prowadzenie postępowań w zakresie europejskiego nakazu zapłaty oraz innych dotyczących europejskich regulacji
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
 • mediacja i zawieranie ugód