Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu zamówień publicznych zarówno na rzecz Zamawiającego jak i Wykonawcy - przy uwzględnieniu innych obszarów prawa.

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych można przykładowo wymienić takie usługi jak:

  • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
  • sporządzanie opinii prawnych, analiz i konspektów
  • przygotowywanie i analiza dokumentacji wykorzystywanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  • sporządzanie i analiza umów w sprawach zamówień publicznych, umów konsorcjum, umów o podwykonawstwo oraz innych umów związanych z wykorzystaniem potencjału podmiotów trzecich
  • reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed KIO
  • zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie wniosków, wszelkich pism i środków ochrony prawnej (odwołań, opozycji, skarg)