Rozwiązywanie sporów

Kancelaria zajmuje się rozwiązywaniem sporów na każdym etapie tj. zarówno na etapie przesądowym jak i przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Kancelaria zapewnia pomoc na wszystkich etapach, poczynając od wszechstronnego przygotowania i prowadzenia sprawy, w tym zbierania dowodów i wnoszenia pism procesowych, poprzez negocjacje ugodowe i udział w postępowaniu, a skończywszy na egzekucji orzeczeń.

W ramach pomocy w zakresie rozwiązywania sporów można przykładowo wymienić takie usługi jak:

  • reprezentacja na etapie przedsądowym
  • sporządzanie i analiza umów w zakresie uznania roszczenia
  • zastępstwo prawne  w postępowaniu sądowym i reprezentacja  przed  organami administracji publicznej
  • zawezwania do prób ugodowych
  • mediacja, postępowanie pojednawcze i zawieranie ugód
Oferujemy również kompleksową pomoc w ramach prowadzonych postępowań karnych, zarówno na etapie postępowania prokuratorskiego jak i sądowego. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone działające w charakterze oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych, jak również - dzięki współpracy z adwokatami - zapewniamy obronę oskarżonych.