Sprawy rodzinne

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach rodzinnych zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym, w szczególności w takich kwestiach jak:

 • rozwód
 • separacja
 • alimenty 
 • władza rodzicielska
 • ustalenie ojcostwa
 • kwestie majątkowe małżonków
W ramach praktyki z zakresu prawa rodzinnego można przykładowo wymienic takie usługi jak:

 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i konspektów
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych z udziałem małżonków i innych dokumentów prawnych
 • zastępstwo procesowe przed sądami
 • mediacja i zawieranie ugód