Windykacja należności

Kancelaria pomaga swoim klientom odzyskać należności od niesolidnych firm, aby zapewnić spływ płatności i płynność finansową. Kancelaria uczestniczy we wszystkich etapach dochodzenia należności i działając zgodnie z prawem umożliwia odzyskanie pieniędzy.

Czynności windykacyjne obejmują:

  • działalność profilaktyczną i monitoring
  • działanie przedsądowe (w tym negocjacje z dłużnikami i zawieranie porozumień w ramach ugody pozasądowej)
  • działanie sądowe (wytaczanie powództw w postępowaniach nakazowych i upominawczych oraz w zwykłym trybie)
  • działania przedegzekucyjne (wezwania, ugody dotyczące płatności)
  • działania egzekucyjne (wnioski o wszczęcie egzekucji, wskazywanie majątku dłużnika)
Współpracujemy z komornikami sądowymi i stale nadzorujemy prowadzone postępowania egzekucyjne.

Oferujemy również kompleksową pomoc w ramach prowadzonych postępowań karnych, zarówno na etapie postępowania prokuratorskiego jak i sądowego. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone działalnością nierzetelnych kontrahentów, które padły ofiarą ich oszustw.